Opowieści o pilocie Pirxie

Witaj. Oto quiz z wiedzy o jednej z moich ulubionych książek Stanisława Lema, czyli "Opowieści o pilocie Pirxie". Sprawdź się!

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal